Умови членства

Відповідно до Статуту членство у УАО є добровільним та індивідуальним.

Членами УАО можуть бути повнолітні громадяни України, особи без громадянства та іноземці, що на законних підставах перебувають на території України, які підтримують мету і завдання УАО і визнають її Статут.

 

Для отримання членства в УАО необхідно 

  1. Подати особисту заяву (файл у форматі wordформаті pdf)
  2. Заповнити електронну анкету:
  3. Оплатити членські внески (400 гривень за повний рік членства)

 

Заява вступника розглядається Правлінням УАО. Заява повинна бути завірена особистим підписом.