Абетка оцінювання 2014

Український форум благодійників та Українська асоціація оцінювання в рамках просвітницької програми «НА ВЧИСЬ» провели

тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм».

Дати проведення:  24 січня, 7 лютого, 28 лютого 2014 року.
Час проведення:     10.00 – 18.00
Місце проведення: м. Київ
Цільова аудиторія: представники організацій, установ та компаній, які причетні до реалізації благодійних проектів та програм, а також викладачі, залучені до викладання подібних навчальних дисциплін, та науковці, які цікавляться теорією та практикою оцінювання проектів та програм.

Оцінювання  є частиною сучасної «системи управління знаннями» будь-якої організації:   воно допомагає організації працювати прозоро та відкрито, дозволяє накопичувати досвід та знання про роботу організації, використовувати їх для покращення роботи. Висновки оцінювання  можуть бути використані для уточнення  стратегії, дизайну і реалізації  проекту/ програми.

Уміння здійснювати оцінювання проектів та програм сприяють  визначенню наслідків, ефективності  і результативності  благодійної діяльності,  співпраці з донорськими організаціями (залученню фінансування на їх реалізацію), інформуванню  зацікавлених  сторін про наявні успіхи тощо.

Мета тренінгового курсу  -  знайомство із методологією оцінювання  того, наскільки і яким чином  виконані завдання  проектів/ програм, а також внеску  проекту/ програми   у виконання  місії  організації та/ чи  досягнення  цілей стратегії  вищого рівня.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ складала із трьох одноденних тренінгів, які розкриють базові засади проведення оцінювання благодійних проектів та програм як неприбуткових організацій, так і бізнес компаній.

Тренінг 1: «Оцінювання: з чого починаємо»

Основні визначення: проект, програма, оцінювання, моніторинг. Відмінності оцінювання від моніторингу. Види і типи оцінювання, критерії. Програмне планування і зв’язок з моніторингом і оцінкою. Значення моніторингу і оцінювання для прийняття рішень. Розробка логічної структури програми (лог-фрейм). Основні методи проведення оцінювання і моніторингу. Визначення аспектів, які мають підлягати моніторингу, можливостей проведення оцінювання і моніторингу в проектах.

Тренінг 2. «Оцінювання: визначаємо індикатори та формулюємо технічне завдання»

Вимірювання. Індикатори та їх зв’язок з логічною структурою програми. Види індикаторів. Вимоги до індикаторів. Формулювання технічного завдання (ТЗ) для оцінювання. Стандарти технічного завдання. Обов’язкові складові ТЗ. Особливості ТЗ при внутрішньому та зовнішньому оцінюванні. Написання звіту про оцінювання. Основні вимоги до звітності з оцінювання програм. Основні складові звіту. Стилістика звіту.

Тренінг  3. «Оцінювання: використовуємо результати ефективно»

Підготовка проекту оцінювання. Бюджет оцінювання. Доцільність оцінювання. Основні завдання, які мають бути вирішені в процесі оцінювання, питання оцінювання. Гіпотези оцінювання. Складання графіку збору даних. Використання якісних та кількісних методів при складанні проекту оцінювання (доцільність вибору, переваги та недоліки). Питання професійної етики в оціночній діяльності. Оцінювання, спрямоване на використання. Стратегії розповсюдження та використання результатів аналізу. Врахування інформаційних потреб різних користувачів оцінювання

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ТРЕНІНГОВОМУ КУРСІ: 

І. Учасники тренінгового курсу мають знання щодо:

ІІ. Учасники тренінгового курсу володіють уміннями:  

ІІІ. Учасники розробили методологію проведення оцінки власного проекту.

По закінченню тренінгового курсу учасники, які взяли участь у всіх трьох тренінгах, отримали сертифікат учасника.

ТРЕНЕРИ КУРСУ:

Ольга Щетініна є директором департаменту Аналізу, Планування і Оцінки благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». До цього була директором представництва некомерційної корпорації «Вінрок Інтернешнл» (США) у Російській Федерації. З 1994 року працює у програмах технічної допомоги, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), має досвід роботи в Росії, Україні, Казахстані і Хорватії. Ольга керувала проектами з розвитку підприємництва, зміцнення громадських організацій, захисту громадських інтересів, екології, підтримки молодіжних ініціатив, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. Раніше, на позиції грантового менеджера, проводила моніторинг та оцінку 58 грантових проектів в Україні, загальна сума фінансування яких склала $1 750 000. З 2003 року є членом Міжнародної мережі «Оцінка програм» (IPEN), була учасником ряду конференцій та семінарів цієї професійної мережі. Проводила зовнішню оцінку проектів фонду «Євразія» та «Американо-Російського Центру». У 1994 р. проходила стажування в Drexel University (США).

Алла Марченко працює на посаді доцента кафедри методології і методів соціологічних досліджень факультету соціології, викладає низку базових та спеціалізованих курсів, в тому числі «Оцінювання соціальних програм і проектів» для студентів бакалаврату. Постійно бере участь у міжнародних дослідницьких проектах та програмах підвищення кваліфікації, має досвід організації та проведення емпіричних соціологічних досліджень.  З 1999 до 2004 року Алла навчалася на факультеті соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра соціології з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. У лютому 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю «теорія і історія соціології». Наукові інтереси: якісні та кількісні методи досліджень, методологія досліджень, оцінювання соціальних програм і проектів, порівняльні дослідження.

Ірина Кравчук - к. н. держ.упр., незалежний консультант та тренер з оцінювання програм і проектів, співзасновник та Голова правління Української асоціації оцінювання, член Міжнародної мережі «Оцінка програм» (IPEN),  Європейської асоціації оцінювання, Американської асоціацїі оцінювання, Міжнародній асоціації оцінки розвитку, Британської асоціації оцінювання.  В рамках програми Програми реформування місцевого самоврядування та державного управління (Інститут Відкритого суспільства, Будапешт) проходила стажування в Польщі і Словаччині та  вивчала досвід створення систем оцінювання у сфері Структурних фондів ЄС (2010-2011). Має понад 10 років професійного досвіду у сфері державного управління, міжнародних проектів, викладання, з них останні 4 роки присвячені інституціоналізації оцінювання в державному секторі, оцінці  програм і проектів, проведенні тренінгів у цій сфері. І.Кравчук працювала у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Міністерстві юстиції, була керівником та заступником керівника Служби Віце-прем’єр-міністра України у справах європейської та міжнародної інтеграції (2007-2009). Автор понад 40 публікацій щодо оцінювання державної політики та програм, європейської інтеграції, адаптації законодавства України до законодавства ЄС, серед яких монографія «Оцінювання державної політики в України». 

Катерина Столяренко– незалежний консультант та тренер з моніторингу та оцінки, спів-засновнок та член правління Української асоціації оцінювання, член Міжнародної мережі «Оцінка програм», Американської асоціацїі оцінювання та Міжнародній асоціації оцінки розвитку. Має 9 річний професійний досвід у сфері моніторингу та оцінки програм технічної допомоги для Європейської Комісії, Ради Європи, Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва, Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні, Білорусії, Молдові, Польщі та Киргизстані. Спеціалізується на оцінці програм у сфері верховенства права, протидія корупції, децентралізація та розвиток місцевого самоврядування, освіти, інтегрованого управління кордонами, протидії торгівлі людьми та прав людини.

Координатор тренінгу - Лариса Пильгун

Фото: