• БАЧЕННЯ
 • Сприяти використанню оцінювання як інструменту належного врядування для покращення прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління, громадянського суспільства та приватного сектору.

  МІСІЯ
  Розвиток, поширення, використання оцінювання в Україні з метою удосконалення діяльності державного, громадського та приватного секторів.

  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
  УАО провадить власну діяльність на засадах незалежності, прозорості й правомірності, етичності й соціальної відповідальності, професіоналізму та ефективності з використанням найкращого міжнародного досвіду в цій сфері.

  ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
  • створення платформи для обміну досвідом та співробітництва із експертами, інституціями та організаціями шляхом використання соціальних мереж та веб-сторінки;
  • проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, досліджень, робочих зустрічей та конференцій;
  • формування бібліотеки інформаційних ресурсів;
  • поширення інформації та публікації ;
  • узгодження термінології, вироблення норм, принципів та стандартів у сфері оцінювання;
  • взаємодія з державними органами, громадськими та приватними організаціями

Статут ГО Українська Асоціація Оцінювання     

Положення про конфлікт інтересів «Української Асоціації Оцінювання» (УАО)