Стратегічні пріоритети 2013-2015

Пріоритет №1
«Створити платформу для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Створення та функціонування сайту УАО, проведення щомісячних засідань для членів УАО(запрошення спікерів на засідання, винесення кейсів для обговорення), формування та розвиток тематичних груп, розповсюдження інформації щодо діяльності УАО в соціальних мережах та на Facebook, підготовка та розповсюдження брошур про АО;
 • Розвивати та координувати діяльність тематичних груп АО.


Пріоритет №2
«Об’єднувати людей, які зацікавлені у роз витку оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Ідентифікація зацікавлених сторін та їх залучення до спільноти:
 • замовники оцінювання(донори, фонди, державні органи);
 • практикуючі експерти з оцінювання
 • користувачі оцінювання(які використовують оцінювання для прийняття управлінських рішень)
 • громадська думка(наукове та експертне товариство, ГО, ЗМІ, широкий загал);
 • Формування бази даних національних експертів;
 • Проведення конференцій, тренінгів в Україні з МіО.


Пріоритет №3
«Сприяти розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні, в т.ч. через уведення окремої спеціальності у Вищих навчальних закладах»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Розробка глосарію термінів, переклад іноземних книжок з оцінювання, створення бібліотеки найкращих практик, проведення вебінарів;
 • Розробка стандартів у сфері оцінювання та сприяння впровадженню сучасних методологій;
 • Проведення аналізу існуючих навчальних програм з оцінювання у вищих учбових закладах України, включення навчальних програм з оцінювання як обов’язкової в програму вищих учбових закладів, несення до класифікатору професій «оцінювання проектів та програм».
 • Уведення окремої спеціалізації та підготовка навчального плану «Оцінювання державної політики і програм» для державних службовців.


Пріоритет №4
«Підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного, громадського і приватного сектору»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Проведення досліджень стану використання оцінювання у різних секторах, аналіз тенденцій;
 • Вироблення підходу до співпраці із державним сектором щодо розвитку оцінювання. Участь в громадських радах при Міністерствах;
 • Розробка комунікаційної стратегії АО;
 • Впливати на формування законодавчої бази, розробка пропозицій щодо основ правового регулювання у сфері оцінювання.


Пріоритет №5
«Розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями та асоціаціями інших країн»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Участь в щорічних міжнародних конференціях (IPEN, AEA, EES), Skype конференцій з представниками інших асоціацій з оцінювання, використання можливостей EvalPartners для обміну міжнародним досвідом;
 • Сприяння Європейській асоціації оцінювання у виборі місця проведення конференції в 2014 році у Києві.


Пріоритет №6
«Сприяти професійному розвитку та навчанню учасників УАО»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Проведення тренінгів для учасників УАО, для державних службовців, представників громадського та приватного сектору.
 • Створення внутрішньої електронної бібліотеки з різних аспектів оцінювання;
 • Навчання тренерів та викладачів з оцінювання, проведення вебінарів, семінарів, зустрічей за круглим столом із зацікавленими особами.


Пріоритет №7
«Впливати на формування запиту на проведення оцінювання з боку держави, громадського та приватного секторів , інституційного, інформаційного та ресурсного забезпечення оцінювання, необхідних навичок, процедур, компетенцій та відповідної організаційної культури (evaluation capacity)»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Проведення інформаційних заходів, популяризація оцінювання шляхом випуску регулярного бюлетеню із кращими практиками та удосконаленими методологіями та методами з оцінювання, брошур і буклетів;
 • Переклад та публікація книг та інших матеріалів (наприклад, книга Eva the Evaluator);
 • Проведення аналізу міжнародних проектів/проектів міжнародної допомоги, які містять компонент розбудови інституційної спроможності у сфері оцінювання;
 • Проведення заходів з обміну досвідом між міжнародними проектами/проектами міжнародної технічної допомоги, які містили компонент розбудови інституційної спроможності у сфері оцінювання та приймати активну участь в міжнародних проектах;
 • Проведення зустрічей із донорами щодо координації дій з розвитку спроможності до оцінювання в Україні;
 • Залучення НУО, які впливатимуть на формування запиту.


Пріоритет №8
«Проводити діяльність пов’язану з досягненням місії, пріоритетів, цілей та завдань УАО»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Інституціоналізація УАО, що включає розробку статуту та документів, які регулюють процедури прийняття рішень в УАО, положення про членство та фінансові внески, реєстрацію УАО.
 • Фінансове забезпечення діяльності УАО (фандрайзинг на інституційний розвиток, сайт, міні-секретарі ат, бухгалтер, навчальні заходи, публікації);
 • Порядок внесення змін у стратегічний план відповідно до Тимчасових процедур УАО