Стратегічні пріоритети 2013-2015

Пріоритет №1
«Створити платформу для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №2
«Об’єднувати людей, які зацікавлені у роз витку оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №3
«Сприяти розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні, в т.ч. через уведення окремої спеціальності у Вищих навчальних закладах»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №4
«Підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного, громадського і приватного сектору»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №5
«Розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями та асоціаціями інших країн»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №6
«Сприяти професійному розвитку та навчанню учасників УАО»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №7
«Впливати на формування запиту на проведення оцінювання з боку держави, громадського та приватного секторів , інституційного, інформаційного та ресурсного забезпечення оцінювання, необхідних навичок, процедур, компетенцій та відповідної організаційної культури (evaluation capacity)»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:


Пріоритет №8
«Проводити діяльність пов’язану з досягненням місії, пріоритетів, цілей та завдань УАО»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету: