Розвиток Південно-Африканської національної системи оцінювання та політики щодо оцінювання: перші засвоєні уроки.

Стаття описує розвиток національної системи оцінювання у ПАР, що впроваджується з 2012 року  Департаментом планування, моніторингу та оцінки. Розглянуто основні завдання та виклики, що постали перед  впровадження системи, а також перші успіхи та невдачі реалізації політики сприяння розвитку оцінювання.

З публікацією можна ознайомитися:

http://www.aejonline.org/index.php/aej/article/view/107