top of page

Загальні збори УАО 2017

27 липня 2017 року відбулися загальні збори УАО в Києві, на яких було заслухано звіт роботи Асоціації за останні два роки (Ольга Щетиніна) та обрано новий склад правління ГО "Українська асоціація оцінювання".

Головою правління УАО на 2017-2019 роки було обрано Ларису Пильгун, члена правління УАО. До цього пані Лариса працювала заступницею Голови правління УАО у 2015-2017 р. та в якості незалежного експерта в галузі оцінювання політик, програм та проектів - з 2012 р.; закінчила аспірантуру педагогічного університету та брала участь в навчальних програмах (у т.ч. за кордоном) з питань оцінювання, державного управління, європейської інтеграції; аналітик, досвідчена викладачка та тренерка, магістр ділового адміністрування (КНЕУ), магістр державного управління (НАДУ).

Заступником голови правління УАО на 2017-2019 роки було обрано Артема Мірошниченка, члена правління УАО, який працює в галузі соціальної оцінки з 2003 року та спеціалізується на проведенні операційних досліджень та досліджень з метою оцінювання. В ролі ключового дослідника та консультанта з оцінювання співпрацював з такими організаціями як Агенція США з Міжнародного розвитку (USAID), Світовий Банк, Європейська комісія, Агенції ООН: ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Інтерньюз Нетворк, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Національний Демократичний Інститут (NDI), БФ «Розвиток України» та ін. Брав участь у тренінгах підвищення кваліфікації Світового Банку, зокрема, успішно закінчив навчальну прогараму IPDET (Міжнародна програма «Тренінг з оцінювання розвитку») у Карлтонському Університеті, Канада; тренінг Світового Банку для тренерів з тематики Моніторингу та Оцінювання, а також тренінг USAID з аудиту якості даних. На даний момент окрім проведення практичної роботи з оцінювання, займається викладанням у Національному університеті «Києво-Могилянська Академії» та проведенням тренінгів у Вищій школі соціології, Національній Академії Державного Управління при Президентові Україні.

Михайло Савва поділився інформацією про хід проекту УАО "Посилення децентралізації в Україні", зазначивши, що регіональні експерти проекту продовжують роботу над експертними висновками в рамках оцінювання стратегії розвитку областей і поселень України на центральному, регіональному та місцевому рівнях, щоб надати рекомендації для забезпечення адекватної участі громадськості в контролі за їх реалізацією. Експерти проекту аналізують національну стратегію сталого розвитку України до 2020 року та галузеві програми розвитку, методологію моніторингу та оцінки (затверджену постановою КМУ) на предмет: а) наявності норм щодо моніторингу і оцінювання, б) заходів щодо попередження корупції, в) норм, які передбачають участь громадян в моніторингу та оцінюванні. За результатами роботи проекту буде розроблено висновки і рекомендації для відповідних органів державної та виконавчої влади центрального рівня (у тому числі для Міністерства регіонального розвитку).

Тетяна Нарчинська розповіла про здобутки комунікаційної діяльності УАО, та результати впровадження комунікаційного компоненту (відновленої електронної розсилки) відповідно до пріоритетів Стратегічного розвитку Асоціації до кінця 2017 року, які було заплановано та затверджено членами Правління УАО під час сесії зі стратегічного планування в лютому 2016. Відновлена розсилка стала важливим інструментом зв,язку та комунікації УАО із користувачами, членами та правлінням, забезпечуючи регулярне інформування про діяльність УАО, поширення партнерської інформації, та забезпечуючи освітній компонент у розповсюдженні знань про останні новини в галузі МіО в Україні та світі для своєї аудиторії.

Під час загальних зборів Асоціації було розглянуто питання оновленого складу Правління УАО.

Вітаємо Олега Мазурика та Наталію Коваліско, які приєдналися до правління Асоціації!

Олег Мазурик - член УАО, доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гарант освітньої програми «Соціальні технології» бакалаврського рівня з соціології. Має понад 20 років професійного досвіду у сфері соціології та викладання соціологічних дисциплін. Керівник та учасник багатьох науково-дослідних соціологічних проектів, у тому числі міжнародних. Фахівець з соціального аудиту, з 2012 р. займається теоретичними та практичними аспектами розвитку МіО, регіональний експерт. Тренер та учасник низки літніх шкіл, тренінгів, семінарів із вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів ВНЗ України. Тренер короткотермінових курсів «Моніторинг та оцінювання проектів на основі результатів» в рамках проекту Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії. Член Правління Євразійської асоціації оцінювання, Соціологічної асоціації України. Автор понад 110 наукових та навчально-методичних публікацій переважно у сфері соціального аудиту, соціального контролю та соціальної відповідальності. У 2000-2001 рр. проходив навчання та стажування у Ланкастерському університеті (Велика Британія).

Наталія Коваліско - член УАО, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка; Голова регіонального відділення Соціологічної асоціації України (САУ); контекстуальний експерт з освітніх програм Центру евалюації науково-освітніх та соціальних програм; заступник Голови спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Більше 20 років професійного досвіду у сфері соціології та викладання соціологічних дисциплін. Регіональний керівник науково-дослідних соціологічних проектів реалізованих у співпраці з САУ та соціологічними центрами України. Член науково-методичної комісії та Наукової ради зі соціології МОН України. Учасник низки літніх шкіл, тренінгів, інноваційних семінарів із вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів ВНЗ України. Автор понад 120 наукових публікацій, автор та співавтор 6 монографій, 17 навчальних посібників, методичних розробок у сфері соціології. Засновник та науковий керівник спеціалізації «Соціальне проектування та експертиза» магістерської програми зі соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Наукові інтереси та напрацювання: соціальна нерівність, процеси мобільності та соціальна стратифікація, економічна соціологія, моніторинг та оцінка соціальних проектів і програм.

Під час загальних зборів Асоціації також було розглянуто нові заявки на членство та прийнято рішення про прийом у члени УАО.

Вітаємо Наталію Зайцеву-Чепак, Олексія Зарембовського, Наталію Петрик, які приєдналися до спільноти УАО та стали членами Асоціації!

Підготувала

Тетяна Нарчинська.


1 перегляд0 коментарів

Comments


bottom of page