top of page

Посилення децентралізації в Україні: проект УАО

Проект спрямований на проблему низької залученості громадськості до створення, моніторингу та оцінювання державних та регіональних стратегій, у результаті чого влада має можливість маніпулювати даними, витрачати кошти платників податків неефективно та/ або не в інтересах суспільства.

ГО «Українська асоціація оцінювання» має на меті забезпечити прозорість діяльності влади та розширити участь громадян в реформі децентралізації. Проект фінансується Національним фондом на підтримку демократії (США) і триватиме до лютого 2018 року.

Керівник проекту - Лариса Пильгун, член Правління Української асоціації оцінювання (адреса електронної пошти – pylgunlv@gmail.com).

Експерти проекту планують здійснити оцінювання стратегії розвитку на центральному, регіональному та місцевому рівнях, а також надати рекомендації для забезпечення адекватної участі громадськості в контролі за їх реалізацією.Експерти проекту підготує кілька комплексних звітів за результатами роботи і законодавчих ініціатив і надасть їх органам влади.

Експерти проекту проаналізують національну стратегію сталого розвитку України до 2020 року та галузеві програми розвитку, методологію моніторингу та оцінки (затверджена постановою КМУ) на предмет: а) наявності норм щодо моніторингу і оцінювання, б) заходів щодо попередження корупції, в) норм, які передбачають участь громадян в моніторингу та оцінюванні. За результатами роботи проекту будуть створені висновки і рекомендації для відповідних органів державної та виконавчої влади центрального рівня (у тому числі для Міністерства регіонального розвитку).

З метою підвищення прозорості влади і розширення участі громадян в ключових реформах, експерти проекту та партнерські неурядові організації з усієї Україні здійснять оцінювання стратегій розвитку всіх регіонів і м. Києва, а також аналіз програм розвитку 24 об'єднаних громад. Для того, аби забезпечити об’єктивність роботи, громади будуть обиратися за певними критеріями, у тому числі - географічному розташуванню, типом поселення та якості управління. Експерти проекту зосередять увагу на аналізі норм, що стосуються участі громадськості в процесі моніторингу і оцінювання. По завершенню експерти проекту узагальнять результати для кожного регіону і місцевої громади та опублыкують на сайті Української асоціації оцінювання.

Проектом передбачено дводенний тренінг для державних службовців, представників місцевої влади та активістів громадянського суспільства з різних регіонів. Учасники тренінгу будуть обрані за конкурсом. Учасники під час тренінгу оволодіють методикою громадської експертизи стратегій, визначатимуть проблеми діючих стратегій, чинне законодавство, яке стосується створення та оцінювання стратегій тощо.

Післятренінговий супровід учасників передбачає консультації учасників, які, протягом наступних шести місяців здійснюватимуть моніторинг та оцінювання в, принаймні, 12 регіонах. Результати спільної роботи представників громадських організацій, представників місцевої влади та експертів проекту будуть узагальнені та передані органам влади.

Проектом передбачена комплексний звіт про результати усіх ініціатив з оцінювання на національному, регіональному та місцевому рівнях. Звіт буде розміщено на сайті ГО «Української асоціації оцінювання» та інших інтернет ресурсах. Звіт буде містити рекомендації щодо поліпшення якості моніторингу, яке здійснюють органи влади, і вдосконалення методів оцінювання на усіх рівнях влади. На підставі отриманих даних експерти проекту підготують рекомендації щодо змін у законодавстві (наприклад, зміни до законів «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги») і направить їх до Парламенту.

На завершення, експерти проекту підготують методичний посібник, який у подальшому може бути використано для навчання методам моніторингу та оцінювання на різних рівнях влади в Україні. Цей посібник буде розміщено на сайті Української асоціації оцінювання та інших інтернет ресурсах.


5 переглядів0 коментарів

コメント


bottom of page