top of page

Школа для лідерів національних асоціацій у сфері оцінювання.

2-3 березня 2016 року у м. Алмати (Казахстан) відбулася Школа для лідерів національних (Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Україна) асоціацій у сфері оцінювання.

Модераторами Школи були Олексій Кузьмін (Росія) та Джаміля Асанова (Казахстан). До модерації долучалися інші учасники Школи. Учасники Школи ділилися досвідом щодо створення національних асоціацій, вирішення організаційних питань, питань популяризації моніторингу та оцінювання політик, програм та проектів в своїх країнах, впровадження моніторингу та оцінювання в діяльність державного сектору тощо. Окремо учасники Школи розглянули шляхи професіоналізації оцінювання в своїх країнах з огляду на національні потреби та обмеження. Під час обговорення стандартів та принципів оцінювання учасники Школи визначили одним з головних принципів діяльності фахівця з оцінювання – аполітичність.

Місія та завдання діяльності національних асоціацій мають національні особливості, проте досвід професії в кожній країн виявився надзвичайно корисним для того, аби зрозуміти власні переваги та недоліки. Учасники Школи розглянули міжнародний досвід управління національними асоціаціями та інструменти комунікації, які вони застосовують у своїй діяльності. Актуальним для усіх асоціацій виявилося питання фінансування потреб асоціації та залучення нових членів – фахівців з оцінювання в діяльність асоціацій. УАО виявилася єдиною офіційно зареєстрованою національною асоціацією серед інших учасників Школи. Перевагою діяльності нашої Асоціації є надзвичайно сприятливе зовнішнє середовище – розвинений громадський сектор, наявність дієвих інструментів співпраці громадського та державного сектору, зростаючий інтерес до моніторингу та оцінювання як інструменту прозорого та ефективного управління. Учасниками Школи від УАО були О.Щетініна, Л.Пильгун, О.Мазурик, Т.Нарчинська, виступи яких викликали не лише інтерес від інших учасників Школи, але й пропозиції щодо співпраці від національних асоціацій інших країн.2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page