top of page
wallpaper-6009269_1280.png

Бібліотека

Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? / [Ю. Дукач, В. Яцик, З. Кияниця та ін.]. – Київ: МФБ "Альянс громадського здоров'я", 2018. – 175 с.

Посібник пропонує теорію  оцінювання соціальних проектів, а також приклади оцінювання проектів в Україні. 

У посібнику подається огляд основних статистичних та економетричних методів для застосування при оцінці впливу програми і більш загально для причинно-наслідкового моделювання. Посібник включає приклади оцінки впливу та демонстрацію методів на базах даних, що додатково можна завантажити для власного навчання.

Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Еверт Ведунг ; пер. з англ. В. Шульга. – Київ : Всеувито, 2003. – 350 с.

З точки зору політології «Оцінювання державної політики і програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ розглядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу, систематизації та упорядкування державної діяльності та її резуль­татів для того, щоб державні службовці мали змогу якомога відповідальніше, ефективніше та творчо виконувати свою роботу, орієнтовану на розвиток держави.
 

Автори розглядають моніторинг та оцінку в системі стратегічного планування розвитку міст.: "Моніторинг і оцінка є заключним етапом розробки стратегії , проте здійснюється протягом усього періоду її впровадження. Інструментом
моніторингу є система комплексних показників із багаторівневою ієрархічною моделлю, що відображає як
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчує їхню релевантність стратегічним цілям стратегії розвитку
громади".

Дослідження на основі якісних даних щодо відчуття миру в постраждалих від конфлікту громадах в Грузії.

Дослідження відповідає на запитання:

- Яке сприйняття миру в громадах постраждалих від конфлікту у Грузії (у повсякденному розумінні)
- Які ключові фактори впливають на сприйняття миру у громадах, постраждалих від конфлікту у Грузії ?

Production of the PVE Indicator Bank was led by UNDP's Regional Hub in Amman with support from the Oslo Governance Centre.

Посібник надає інструментарій і методологію моніторингу і оцінювання соціальних аспектів проектів, що впроваджуються в межах Надзвичайної кредитної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України. Цей інструментарій допоможе відповідальним за виконання проектів визначити міру досягнення соціального впливу на громади, де реалізовується проект, а також соціальних змін на національному рівні. У посібнику пояснюється алгоритм здійснення моніторингу і оцінювання від етапу формування технічного завдання та індикаторів до використання отриманих висновків.

Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. – 580 с.

Книга розглядає концепції та процедури оцінювання розвитку.  Тут  представлено теоретичні та практичні засади налагодження системи моніторингу та оцінки, розглянуто як спланувати, провести, представити результати оцінювання розвитку, а також як подолати основні труднощі процесу.

Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671 с.

Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів.

Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепції, практика / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінґ ; пер. з англ. І. Дзюба, А. Олійника ; наук. ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1998. – 654 с.

Ця книжка є першим підручником для підготовки профе­сіоналів, що виробляють поради для прийняття рішень на різних рівнях, передусім на державному при розробці законопроектів. У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим уникати негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень, а праця аналітика спрямовується на підвищення добробуту кожного громадянина.
 

IndiKit: Guidance on SMART indicators

IndiKit was developed by the Czech INGO People in Need (PIN). It aims to make monitoring and evaluation (M&E) of relief and development interventions easier and better - by helping humanitarian and development workers to use well-formulated project indicators and to correctly collect and analyse the data required for each indicator.

Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник для фахівців зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, П. Ярмій, В. Кулакова, А. Гінкул] / Київ. –  2018 р. – 32 с.

Посібник містить вказівки щодо   механізмів  реалізації, моніторингу та актуалізації стратегії місцевого розвитку.

Стратегічне планування розвитку місцевих громад. Практичний посібник для фахівці зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, В. Проскурнін, П. Мавко, О. Алієва] / Київ. –  2015 р. – 34 с.

Посібник робить акцент на  показниках  для стратегічного плану як основи для якісного планування та подальшого використання цих показників для   моніторингу реалізації Стратегії.

УАО намагається дотримуватися авторського права, тому у бібліотеку можуть викладатися матеріали, створені для вільного розповсюдження або з дозволу авторів чи їх законних представників. Якщо ви помітили, що ми розмістили матеріали, які не можна розміщувати у вільний доступ, будь ласка, напишіть нам про це. 

bottom of page