top of page

Посібник пропонує теорію  оцінювання соціальних проектів, а також приклади оцінювання проектів в Україні. 

Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671 с.

Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів.

Автори розглядають моніторинг та оцінку в системі стратегічного планування розвитку міст.: "Моніторинг і оцінка є заключним етапом розробки стратегії , проте здійснюється протягом усього періоду її впровадження. Інструментом
моніторингу є система комплексних показників із багаторівневою ієрархічною моделлю, що відображає як
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчує їхню релевантність стратегічним цілям стратегії розвитку
громади".

IndiKit: Guidance on SMART indicators

IndiKit was developed by the Czech INGO People in Need (PIN). It aims to make monitoring and evaluation (M&E) of relief and development interventions easier and better - by helping humanitarian and development workers to use well-formulated project indicators and to correctly collect and analyse the data required for each indicator.

Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник для фахівців зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, П. Ярмій, В. Кулакова, А. Гінкул] / Київ. –  2018 р. – 32 с.

Посібник містить вказівки щодо   механізмів  реалізації, моніторингу та актуалізації стратегії місцевого розвитку.

Курс про те, як упровадити дієву систему моніторингу й оцінювання (МіО) в організації, які можуть бути особливості моніторингу і оцінювання під час воєнного стану, як побудувати логічну матрицю проєкту, та як правильно обрати індикатори, як зібрати та презентувати дані. Також є лекції про основні концепції та термінологію з МіО, етичні аспекти оцінювання і багато іншого.

Стратегічне планування розвитку місцевих громад. Практичний посібник для фахівці зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, В. Проскурнін, П. Мавко, О. Алієва] / Київ. –  2015 р. – 34 с.

Посібник робить акцент на  показниках  для стратегічного плану як основи для якісного планування та подальшого використання цих показників для   моніторингу реалізації Стратегії.

Посібник надає інструментарій і методологію моніторингу і оцінювання соціальних аспектів проектів, що впроваджуються в межах Надзвичайної кредитної програми Європейського інвестиційного банку для відновлення України. Цей інструментарій допоможе відповідальним за виконання проектів визначити міру досягнення соціального впливу на громади, де реалізовується проект, а також соціальних змін на національному рівні. У посібнику пояснюється алгоритм здійснення моніторингу і оцінювання від етапу формування технічного завдання та індикаторів до використання отриманих висновків.

Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. – 580 с.

Книга розглядає концепції та процедури оцінювання розвитку.  Тут  представлено теоретичні та практичні засади налагодження системи моніторингу та оцінки, розглянуто як спланувати, провести, представити результати оцінювання розвитку, а також як подолати основні труднощі процесу.

У посібнику подається огляд основних статистичних та економетричних методів для застосування при оцінці впливу програми і більш загально для причинно-наслідкового моделювання. Посібник включає приклади оцінки впливу та демонстрацію методів на базах даних, що додатково можна завантажити для власного навчання.

Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Еверт Ведунг ; пер. з англ. В. Шульга. – Київ : Всеувито, 2003. – 350 с.

З точки зору політології «Оцінювання державної політики і програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ розглядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу, систематизації та упорядкування державної діяльності та її резуль­татів для того, щоб державні службовці мали змогу якомога відповідальніше, ефективніше та творчо виконувати свою роботу, орієнтовану на розвиток держави.
 

Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепції, практика / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінґ ; пер. з англ. І. Дзюба, А. Олійника ; наук. ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1998. – 654 с.

Ця книжка є першим підручником для підготовки профе­сіоналів, що виробляють поради для прийняття рішень на різних рівнях, передусім на державному при розробці законопроектів. У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим уникати негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень, а праця аналітика спрямовується на підвищення добробуту кожного громадянина.
 

Дослідження на основі якісних даних щодо відчуття миру в постраждалих від конфлікту громадах в Грузії.

Дослідження відповідає на запитання:

- Яке сприйняття миру в громадах постраждалих від конфлікту у Грузії (у повсякденному розумінні)
- Які ключові фактори впливають на сприйняття миру у громадах, постраждалих від конфлікту у Грузії ?

Production of the PVE Indicator Bank was led by UNDP's Regional Hub in Amman with support from the Oslo Governance Centre.

Nataliya Antoniv, Hanna Kalyta, Dmytro Kondratenko, Olha Krasovska, Iryna Kravchuk, Iryna Lupashko, Liubov Margolina, Larysa Pylgun, Antonina Rishko-Porcescu, Mykhailo Savva, and Yulia Zinovieva

EvaluationVolume 29, Issue 1, January 2023, Pages 67-72

© The Author(s) 2022, Article Reuse Guidelines

https://doi.org/10.1177/13563890221138739

Результати дослідження феномену самоорганізації і гуртування українського суспільства під час війни 

Дане дослідження є бажанням людей, які до війни займалися оцінюванням політик програм і проектів, викладацькою діяльністю та науковими дослідженнями, а під час війни долучилися до волонтерської спільноти і документування воєнних злочинів, зрозуміти мотивацію українців чинити супротив ворогу не лише силами армії, а й силами громадянського суспільства.

Результати дослідження українською, російською, англійською мовами

УАО намагається дотримуватися авторського права, тому у бібліотеку можуть викладатися матеріали, створені для вільного розповсюдження або з дозволу авторів чи їх законних представників. Якщо ви помітили, що ми розмістили матеріали, які не можна розміщувати у вільний доступ, будь ласка, напишіть нам про це. 

wallpaper-6009269_1280.png

Бібліотека

bottom of page