wallpaper-6009269_1280.png

Бібліотека

Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? / [Ю. Дукач, В. Яцик, З. Кияниця та ін.]. – Київ: МФБ "Альянс громадського здоров'я", 2018. – 175 с.

Посібник пропонує теорію  оцінювання соціальних проектів, а також приклади оцінювання проектів в Україні. 

Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. – 580 с.

Книга розглядає концепції та процедури оцінювання розвитку.  Тут  представлено теоретичні та практичні засади налагодження системи моніторингу та оцінки, розглянуто як спланувати, провести, представити результати оцінювання розвитку, а також як подолати основні труднощі процесу.

Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671 с.

Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів.

Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепції, практика / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінґ ; пер. з англ. І. Дзюба, А. Олійника ; наук. ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1998. – 654 с.

Ця книжка є першим підручником для підготовки профе­сіоналів, що виробляють поради для прийняття рішень на різних рівнях, передусім на державному при розробці законопроектів. У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим уникати негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень, а праця аналітика спрямовується на підвищення добробуту кожного громадянина.
 

IndiKit was developed by the Czech INGO People in Need (PIN). It aims to make monitoring and evaluation (M&E) of relief and development interventions easier and better - by helping humanitarian and development workers to use well-formulated project indicators and to correctly collect and analyse the data required for each indicator.

Production of the PVE Indicator Bank was led by UNDP's Regional Hub in Amman with support from the Oslo Governance Centre.

У посібнику подається огляд основних статистичних та економетричних методів для застосування при оцінці впливу програми і більш загально для причинно-наслідкового моделювання. Посібник включає приклади оцінки впливу та демонстрацію методів на базах даних, що додатково можна завантажити для власного навчання.

Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Еверт Ведунг ; пер. з англ. В. Шульга. – Київ : Всеувито, 2003. – 350 с.

З точки зору політології «Оцінювання державної політики і програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ розглядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу, систематизації та упорядкування державної діяльності та її резуль­татів для того, щоб державні службовці мали змогу якомога відповідальніше, ефективніше та творчо виконувати свою роботу, орієнтовану на розвиток держави.
 

Автори розглядають моніторинг та оцінку в системі стратегічного планування розвитку міст.: "Моніторинг і оцінка є заключним етапом розробки стратегії , проте здійснюється протягом усього періоду її впровадження. Інструментом
моніторингу є система комплексних показників із багаторівневою ієрархічною моделлю, що відображає як
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчує їхню релевантність стратегічним цілям стратегії розвитку
громади".

Посібник містить вказівки щодо   механізмів  реалізації, моніторингу та актуалізації стратегії місцевого розвитку.

Посібник робить акцент на  показниках  для стратегічного плану як основи для якісного планування та подальшого використання цих показників для   моніторингу реалізації Стратегії.

УАО намагається дотримуватися авторського права, тому у бібліотеку можуть викладатися матеріали, створені для вільного розповсюдження або з дозволу авторів чи їх законних представників. Якщо ви помітили, що ми розмістили матеріали, які не можна розміщувати у вільний доступ, будь ласка, напишіть нам про це.